ÖNÉLETRAJZ  
  DR. NAGY MAGDOLNA
CURRICULUM VITAE

 
     
  Tanulmányok  
  1973.
Érettségi az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban.
Tanulmányok a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán.
 
  1977-78.
Tanulmányok a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen ösztöndíjasként.
 
  1980.
Doktori diploma az ELTE Jogi Karán. Diplomamunka címe: "A Duna nemzetközi jogi státusa".
 
  1984-87.
Tanulmányok az ELTE Bölcsészettudományi Karán szociológia szakon, esti tagozaton.
 
  1987.
Szociológusi diploma megszerzése. Diplomamunka címe: "A német turisták üdülési szokásai Magyarországon."
 
  1988.
Jogtanácsosi szakvizsga.
 
  1989-91.
Külkereskedelmi szakjogászi másoddiplomás képzés keretében "Külkereskedelmi szakjogász" cím megszerzése. Diplomamunkám témája: "A termékfelelősségről szóló irányelv az Európai Közösségek jogrendszerében.
 
     
  Szakmai tevékenység  
  1981-82.
Munkaviszony az ELEKTROIMPEX és a BUDAVOX Külkereskedelmi Vállalatnál jogi előadóként.
 
  1982-85.
Szabadfoglalkozású idegenvezetőként és tolmácsként dolgoztam német, orosz és lengyel nyelven. Tolmácsoltam tárgyalásokon és kiállításokon, külföldön és belföldön társasutazásokat vezettem.
 
  1985-91.
Munkaviszony a Kereskedelmi Szervezési Intézetben beosztott jogászként. Szakmai területek: bel- és külkereskedelem, idegenforgalom.
Átszervezés folytán a munkaviszony folytatása a NOVORG Munkaszervező Kft.-nál jogtanácsosként és tanácsadóként.
Szakmai területek: jogi képviselet, munkaszervezés, kiadványszerkesztés és tanácsadás, adózás, társasági jog, kereskedelem és idegenforgalom témájában.
 
  1991. 06.
Munkaviszony a Jóléti Szolgálat Alapítványnál, mint jogtanácsos és szociális menedzser. Munkaterület: az alapítvány jogi ügyei, PHARE pénzek elosztása pályázatok alapján.
 
  1991. 11.
Részvétel a PHARE által szervezett továbbképzésen, mely a projektírás technikájával a PHARE eljárásokkal és pénzügyi szabályokkal foglalkozott.
 
  1993. 07. - 1994. 01. 31.
Titkári szolgálati viszony a Pesti Központi Kerületi Bíróságon polgári és gazdasági ügyszakban.
 
  1994. 02. 01.
Bíróvá történő kinevezés. Szolgálati helyem folyamatosan a PKKB Gazdasági Csoportja. Tárgyalt ügyek köre: kártérítési és hitelügyek, hibás teljesítés, szavatosság, külföldi felek által és ellenük indított ügyek, tulajdonjogi és személyiségi jogi ügyek, birtokháborítás.
 
  1994. 08.
Egy hónapos szakmai tanulmányút Svájcban a jogi együttműködési program keretében, a svájci polgári és eljárásjogok, valamint a bírósági gyakorlat tanulmányozása.
 
  1996. 11.
Egy hónapos tanulmányút a Német Bírói Szövetség és a Német Alapítvány a Nemzetközi Jogi Együttműködésért szervezésében Wiesbadenben és Frankfurtban. A tanulmányút célja a polgári eljárás gyorsítási lehetőségeinek tanulmányozása a német eljárási jogban és a bírósági gyakorlatban. Szóbeli és írásbeli beszámolót készítettem.
 
  1997. 09.
A tárgyalási technikák tanulmányozása a német bírói továbbképzés keretében szervezett szemináriumon.
 
  1998. 05.
Részvétel Stockholmban a magyar bírók részére rendezett szemináriumon, melynek témája az Európai Unió szervezete és jogrendszere.
 
  1999. 06.
Részvétel Trier-ben a Német Bírói Akadémia által szervezett 1 hetes továbbképzésen "Új jelenségek a polgári jog területén" témájában.
 
  2000. 05-06.
Részvétel az Országos Igazságszolgáltatási Hivatal által szervezett "nemzeti tréneri" programban, melynek keretében több szemináriumon tanulmányoztuk az Európai Bíróság szervezetét, döntéshozatali rendszerét, az egyes döntéseket és jogforrásokat.
 
  2000. 09. 30.
Felmentés lemondás folytán a bírói tisztség alól.
 
  2000.12.05.
Felvettek a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjai közé
Saját alapítású ügyvédi irodámban tevékenykedem, elsősorban gazdasági,polgári peres ügyekben, de voltam már tagja a Budapesti Ügyvédi Kamara égisze alatt működő Eseti Választottbíróságnak is.(Dr.Szántó Pál ügyvéd jelőlt választottbírójának.)
Dolgozom a Jogi Segítségnyújtásról szóló jogszabály ismert nevén "Nép Ügyvédje" program keretei között is.
 
     
  Nyelvtudás  
  Német - állami középfokú "C" típusú nyelvvizsga. (1997)
Orosz - állami középfokú általános nyelvvizsga (1986)

Angol - alapfokú nyelvvizsga, de a nyelvtudás mértéke eléri a középfokot
Francia - alapfokú nyelvismeret
 
     
  Számítástechnikai ismeretek  
  Word 2000 for Windows és Excel, internet, complex jogtár felhasználói szintű használata
 
     
  Dr .Nagy Magdolna
1051 Budapest, Október 6. u. 5.
 
     
Készítette: Dimensions Kft.